Nu finns Universitets- och högskolerådets (UHR:s) webbtjänst för bedömning av utländsk utbildning på engelska. Tjänsten, som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige, innehåller information om drygt 700 utbildningar från 50 länder.


UHR lanserade förra året en webbtjänst för bedömning av utländsk utbildning, som ger svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Nu finns tjänsten – som vänder sig till arbetsgivare och den som själv ska söka arbete – också i en engelskspråkig version.

– Vi är glada över att kunna lansera tjänsten även på engelska – det kan vara betydelsefullt för dem som nyligen kommit till Sverige och ännu inte behärskar svenska, säger Lars Petersson, avdelningschef vid UHR. Förhoppningsvis innebär det också att arbetsgivare får lättare att hitta och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Under hösten kommer vi att utöka tjänsten med ytterligare 16 länder.

Att bedömningstjänsten nu finns på engelska är även till nytta för den som vill få en svensk examen erkänd i ett annat land. Detta som ett led i UHR:s samarbete med andra länder när det gäller bedömning av utländska utbildningar.

– Den engelska bedömningstjänsten innebär att vi kan ge våra internationella kollegor bättre information om utbildningar i Sverige. Det ökar i sin tur möjligheten att få sin svenska examen rättvist erkänd i utlandet, säger Lars Petersson.

Vid sidan av de digitala bedömningstjänsterna utfärdar UHR personliga utlåtanden över utländska utbildningar. Utlåtandet visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige och innebär att personens egna utbildningsdokument granskas. Utlåtandet går endast att få på svenska.

Till bedömningstjänsten på engelska – Qualifications Assessment Tool

Om UHR:s bedömningar av utländska utbildningar

Internationellt samarbete inom bedömning

UHR är Sveriges kontor inom ENIC-NARIC, ett nätverk mellan länder inom EU, Europarådet och UNESCO. Som ENIC-NARIC-kontor ansvarar UHR bland annat för att informera om Sveriges och andra länders utbildningssystem, samt om erkännande av examina och andra kvalifikationer i Sverige och internationellt.

Läs mer om ENIC-NARIC

Kontakt

Lars Peterson, avdelningschef
010-470 03 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se