Den 24 augusti klockan 08.00 öppnar anmälan till höstens högskoleprov, som äger rum den 24 oktober. Provet genomförs med en åldersgräns på 19 år och antalet platser är begränsat till 40 000.

Universitets- och högskolerådet (UHR) följer med stöd av regeringens nationella samordnare för högskoleprovet noga utvecklingen kring smittspridningen och har även en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskydds­enheterna kring förutsättningarna för provets genomförande.

På grund av den pågående pandemin är den sammantagna bedömningen att även höstens högskoleprov behöver genomföras med vissa begränsningar. För att få skriva provet i höst ska man

  • ha fyllt eller fylla 19 år under 2021 eller vara äldre, eller
  • ha påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och ha avslutat sin gymnasieutbildning.

För att provet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt är antalet platser också begränsat till 40 000.

– Erfarenheterna från de senaste proven visar att det går att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddsäkert sätt, förutsatt att ett antal åtgärder vidtas, säger Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet. Det handlar bland annat om att öka avstånden mellan de skrivande i provsalarna. Det kräver att antalet deltagare begränsas och det är rimligt att då prioritera dem som behöver ett provresultat för att söka till högskolan kommande vårtermin.

Anmälan öppnar i nästa vecka

Anmälan till höstens högskoleprov öppnar tisdag den 24 augusti klockan 08.00. Anmälan stänger den 31 augusti klockan 24.00 eller när maxtaket för anmälningar är uppnått. Anmälningsavgiften är 450 kronor. 

– Med hänsyn till den pågående smittspridningen är det viktigt att bara de som verkligen behöver ett högskoleprovsresultat för antagningen till vårterminen 2022 anmäler sig till höstens prov, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens om platserna och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet.

Om höstens högskoleprov på Studera.nu

Antal platser per provanordnare hösten 2021 (Studera.nu)

Pressmeddelande: "Anmälan till högskoleprovet öppnar 24 augusti" (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se