Cirka 309 000 personer har antagits till högskoleutbildning i höst – en ökning med drygt 2 000 personer eller 0,7 procent jämfört med hösten 2020. Antagningen till distansutbildningar ökar med 6,7 procent, drygt 117 700 sökande erbjuds nu plats.

Grupp av ungdomar ägnar sig åt online-studier. Foto: Eva Dalin.

– Det fortsatt rekordstora intresset för högre utbildning kan till stor del förklaras av den långvariga coronapandemin, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. Den största förändringen finns bland sökande som är 35 år eller äldre – här har 47 329 antagits till distansutbildning, en ökning med 13,6 procent jämfört med hösten 2020.

– Att fler äldre söker distansutbildningar skulle kunna bero på att fler har vant sig vid online-formatet. Det är också en utbildningsform som passar bra vid kortare utbildningsinsatser, säger Eino Örnfeldt.

Utbudet av distansutbildningar ökar till drygt 4 900, vilket är 14,0 procent fler än vid första urvalet inför hösten 2020. Höstens distansutbildningar har fått över 204 000 behöriga sökande, 8,8 procent fler jämfört med första urvalet hösten 2020.

Det är drygt 6 000 färre antagna i åldersgruppen 25–34 år till samtliga utbildningar, vilket är en minskning med 5,6 procent jämfört med i fjol. Vad nedgången beror på är inte går inte att säga i dagsläget men UHR kommer att följa upp detta i höst.

Marginell ökning av antagna och behöriga sökande

UHR meddelar i dag 308 985 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med förra årets notering på 306 953 antagna är det en ökning med 2 032 personer eller 0,7 procent. Antalet behöriga sökande ökar med 5 134 personer (1,3 procent), från 403 722 höstterminen 2020 till 408 856 nu i höst.

I april hade drygt 419 000 personer sökt till höstens högskoleutbildningar, drygt 12 000 fler än förra året. Sedan dess har över 34 000 personer gjort sen anmälan till hösten.

Höstens högskoleutbildningar – detta händer i juli

  • 23 juli – sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet HT 2021.
  • 26 juli – UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning höstter­minen 2021: statistik i samband med första urvalet” på uhr.se.
  • 29 juli – andra urvalet HT 2021. Reserverna får besked om de kommer in.

Kontakt

Andreas Sandberg
T.f. avdelningschef
010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Relaterade sidor och dokument

Pressmeddelande (pdf)

HT 2021 urval 1, behöriga sökande och antagna totalt, per kurs och program samt könsfördelning (excel)

Antagna per lärosäte, urval 1 HT 2008-HT 2021 (excel)

Antagna till programutbildningar, urval 1 HT 2021 (excel)

Antagna till kurser, urval 1 HT 2021 (excel)

Anmälningsavgifter totalt (per lärosäte och utbildning), urval 1 HT 2021 (excel)

UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik