Intresset för vårdutbildningar fortsätter att öka. Anmälningsstatistiken för vårterminen 2022 visar att 14 procent fler söker läkarutbildning och sju procent fler vill gå sjuksköterskeutbildningar jämfört med våren 2021.

Sjuksköterska visar hur man gör i ordning en spruta för en sjuksköterskeelev

– Intresset för läkarutbildningar ökar från drygt 5 300 sökande i våras till nära 6 100 våren 2022, säger t.f. avdelningschef Carina Hellgren på Universitets- och högskole­rådet (UHR). Samtidigt vill nära 15 300 personer gå sjuksköterske­utbild­ningar, det är en ökning med knappt 1 000 sökande. Detta är positivt eftersom behovet av sjuk­sköterskor fortfarande är stort.

Färre sökande totalt vårterminen 2022

Totalt är det en avmattning i antalet sökande från drygt 257 300 sökande vårterminen 2021 till nära 242 800 sökande nu i vår (knappt sex procent).

– Minskningen beror sannolikt på det förbättrade läget på arbets­marknaden vilket har fått färre att söka till högskolan nu i vår, säger utredare Torbjörn Lindquist på UHR. Minskningen är allra störst för sökande som är 25 år eller äldre – denna åldersgrupp minskar med åtta procent jämfört med våren 2021.

Trots avmattningen jämfört med 2021 är intresset för att söka högskole­utbildning fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin.

Könsfördelningen oförändrad

Fördelningen mellan kvinnor och män för samtliga utbildningar är fortfarande 65 procent kvinnor, 32 procent män och tre procent utan personnummer. Andelen kvinnor är ännu större när det gäller förskollärarutbildningar, nära 92 procent både nu och vårterminen 2021.

Antalet utbildningar ökar

Det gick att anmäla sig till drygt 16 500 utbildningar våren 2022, två procent fler jämfört med vårterminen 2021. Programmen ökar med sju procent medan kurserna ökar med en procent. Fördelningen av utbildnings­utbudet är oförändrat, kurserna utgör 96 procent och programmen fyra procent av utbudet.

Antagning till högre utbildning vårterminen 2022, statistik i samband med sista anmälningsdag (pdf)

Relaterade länkar och dokument

Pressmeddelande (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05