Totalt 198 502 sökande har antagits till högskoleutbildningar våren 2022, en minskning med nästan fyra procent jämfört med våren 2021. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande med sex procent jämfört med i fjol.

Tre studenter på gångväg kantad av lövträd. Foto: Eva Dalin

Vid första urvalet till vårterminen 2022 har 37 universitet och högskolor antagit 198 502 sökande, jämfört med 206 442 sökande vid första urvalet våren 2021.
Totalt 246 083 av de sökande var behöriga, jämfört med 261 807 förra året.
Totalt 111 181 sökande är reservplacerade, jämfört med 126 525 våren 2021.

Även om det totala antalet antagna minskar våren 2022 jämfört med förra året så tar 15 universitet och högskolor in fler studenter jämfört med förra våren:

Universitet/högskola

Antagna i första urvalet VT 2022

Antagna i första urvalet VT 2021

Ökning
i procent

Kungl. Tekniska högskolan

1 569

897

74,9 %

Karolinska institutet

3 205

2 067

55,1 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

229

153

49,7 %

Johannelunds teologiska högskola

34

28

21,4 %

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

189

165

14,5 %

Ersta Sköndal Bräcke högskola

178

164

8,5 %

Högskolan Kristianstad

6 097

5 645

8,0 %

Försvarshögskolan Stockholm

176

165

6,7 %

Linköpings universitet

7 001

6 594

6,2 %

Högskolan i Gävle

9 493

9 046

4,9 %

Karlstads universitet

14 012

13 357

4,9 %

Luleå tekniska universitet

9 340

9 124

2,4 %

Södertörns högskola

3 722

3 666

1,5 %

Umeå universitet

25 101

24 879

0,9 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

5 086

5 062

0,5 %

Andra urvalet klart före jul

De som erbjudits plats på högskoleutbildning kan svara senast den 17 december. Den 22 december går det andra antagningsbeskedet ut och reserverna får veta om de kommer in på sökta utbildningar våren 2022.

UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning vårterminen 2022 – statistik i samband med första urvalet” den 17 december 2021.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se