När anmälan på Antagning.se stängde vid midnatt hade drygt 419 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar – en ökning med tre procent eller drygt 12 000 personer jämfört med det tidigare anmälningsrekordet från höstterminen 2020.

– Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbets­marknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR. Ändå var det lugnt när anmälan stängde igår.

– Vi ser nu att det är tolv procent färre som har väntat till sista dagen med att anmäla sig jämfört med förra året. Detta är positivt, eftersom UHR nu i vår har drivit en digital kampanj för att få fler unga vuxna och karriär­växlare som vill börja på högskolan i höst att anmäla sig i tid. Och det verkar som att den kampanjen har fått avsedd effekt, säger Maria Linna Angestav.

Ökat utbud av utbildningar hösten 2021

Antalet erbjudna kurser ökar med fem procent, från 16 172 hösten 2020 till 16 912. Utbudet av program ökar med tre procent, från 3 023 ifjol till 3 118.

Fler sökande i alla åldersgrupper utom 25–35-åringar

Antalet sökande som är 19 år och yngre ökar med drygt åtta procent jämfört med hösten 2020, knappt 38 000 personer i den åldern har sökt till högskolan hösten 2021. Sökande som är 20 till 24 år ökar med nära tre procent till knappt 145 000 personer. Ålderskategorin 25 till 34 år minskar med tre procent, till drygt 137 000 hösten 2021. Sökande som är 35 år och äldre ökar med knappt elva procent till nästan 100 000 höstterminen 2021.

Mer statistik i pressrum och i kommande snabbrapport

UHR:s kommer att publicera en analys i Statistik i samband med sista anmälningsdag HT 2021 den 26 april. De sökande får sina antagningsbesked den 16 juli.

Sökande per lärosäte HT 2008-HT 2021 (excel)

Sökande kurser HT 2021 (excel)

Sökande program HT 2021 (excel)

Könsfördelning och antal utbildningar HT 2021 (excel)

Pressmeddelande (pdf)

UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se