Vid sista anmälningsdag hade nästan 258 000 personer sökt till vårens utbildningar på universitet och högskolor – en ökning med tolv procent och den högsta siffran hittills för en vårtermin. Drygt 206 000 personer antogs, vilket är en ökning med tio procent och även det en toppnotering. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) fördjupade analys av vårterminens antagningsstatistik.


– Både när det gäller antalet sökande och antalet antagna ser vi våren 2021 rekordsiffror för de år UHR har följt antagningsstatistiken. Coronapandemin och det försämrade läget på arbetsmarknaden är de främsta förklaringarna, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

Konkurrens till en femtedel av utbildningarna

Antalet sökande har ökat mer än antalet antagna, vilket innebär att konkurrensen om platserna – trots fler utbildningsplatser – har blivit större. Men det är endast runt 17 procent av alla program och kurser som har konkurrens.

– Till drygt 80 procent av utbildningarna antas alla behöriga sökande. Men 59 procent av de sökande har en utbildning med fler sökande än platser som sitt förstahandsval, så det är ändå hård konkurrens för att komma in på de mest populära utbildningarna, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

Förändringar kring högskoleprovet har haft liten betydelse

Till följd av coronapandemin och den ökade smittspridningen genomfördes inget högskoleprov våren 2020. I höstas anordnades ett begränsat prov, som endast de som saknade giltigt provresultat fick skriva. Samtidigt förlängdes giltighetstiden för provresultat från fem till åtta år. De förändrade omständigheterna för högskoleprovet verkar ha haft liten betydelse för olika åldersgruppers möjligheter att antas till högskolan.

– De yngre har klarat sig ungefär lika bra till många utbildningar i vår som förra vårterminen, men de har i större utsträckning antagits på sina gymnasiebetyg, säger Torbjörn Lindquist. De något äldre har i större utsträckning antagits på resultat från högskoleprovet. Men de med ett provresultat äldre än fem år antogs i lägre utsträckning, så den förlängda giltighetstiden tycks ha haft begränsad betydelse.

Rapporten: Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 — Analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se