Nu lanseras en ny version av EU:s program Erasmus+ som ska ge 10 miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och kompetensutveckla sig utomlands. Nytt för programperioden 2021 till 2027 är att elever i grund- och gymnasieskolan i större utsträckning kan delta i utbyten. Med ökad finansiering kan nu fler genomföra utbyten i Europa 2021–2027.

– Erasmus är en framgångssaga! Genom Erasmus har svenska elever, studenter och lärare kunnat lära sig mer i andra europeiska länder, och genom Erasmus har vi i Sverige kunnat stärka vår utbildning med elever och studenter från andra länder. Därmed kan vi förverkliga de globala målen, fördjupa demokratin och bidra till en hållbar internationalisering av  utbildningen, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

Erasmus+ ska främja internationellt samarbete och utbyte. Särskilt fokus under 2021–2027 ligger på inkludering, digitalisering, hållbarhet och aktivt medborgarskap. Programmet ska vidare stärka de ungas kompetens, ge dem bättre möjligheter att påverka framtiden och bli mer delaktiga i samhället. Dessutom ska program­met stärka Europas konkurrenskraft i stort och bidra till återhämtningen efter coronapandemin.

– Under den föregående programperioden delade UHR ut cirka 2,6 miljarder kronor i bidragsmedel från Erasmus+ till utbildningsorganisationer i Sverige. Nu 2021–2027 finns det betydligt mer bidrag att söka och det ger utökade möjligheter för svenska skolor, lärosäten och andra organisationer inom utbildningssektorn, säger Maria Linna Ange­stav, vikarierande generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).

Erasmus+ totala sjuårsbudget ökar från 15 till 26 miljarder euro (+80 procent).

Utbyten för elever, studenter och personal

Den stora nyheten i nya Erasmus+ är att grundskolor och gymnasieskolor får ökade möjligheter att finansiera utbyten för sina elever, både i grupp och individuellt. I övrigt kommer programmet, liksom tidigare, att ge organisa­tioner inom hela utbildningsområdet möjlighet att få bidrag för bland annat:

  • Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten utomlands för lärare och annan personal inom utbildningssektorn.
  • Utbyten för högskolestudenter – både studier och praktik.
  • Utlandspraktik för elever och studerande inom yrkesutbildning, både på gymnasienivå och yrkeshögskola.
  • Samarbets- och utvecklingsprojekt med organisationer i andra europeiska länder.

Länkar

Svenska skolor får snabbspår för EU-stöd (UHR-pressmeddelande 2021-02-23)
Totalt 138 svenska skolor och utbildningsorganisationer är nu ackrediterade för att få finansiering från Erasmus+ under 2021–2027.

Hur bra är er kommun på internationellt samarbete? (Utbyten.se)
Hur aktiva är skolorna i er kommun när det gäller att söka bidrag för internationellt samarbete och utbyte? UHR:s Sverigekarta ger svar.

Dalarö skola – svenskt-franskt samarbete i pandemins spår (Youtube/Utbyten.se)
Trots pandemin – på Dalarö skola pågår ett samarbete med en fransk skola utanför Toulouse. Temat är vatten: Water is life.

Landvetter-förskola i europeiskt samarbete på tema jämlikhet (Youtube/Utbyten.se)
Agnebäckens förskola i Landvetter samarbetar kring jämlikhet och mångfald med förskolor i Italien, Tyskland och Spanien: From majority to everyone.

Falkenbergselever på utbyte i Budapest (Utbyten.se)
De 17-åriga gymnasieelevernas utbytesstudier i Budapest fick ett abrupt slut i och med coronapandemin. De kom ändå hem med nya insikter och positiva upplevelser.

Se fler exempel på internationella projekt och utbyten (Utbyten.se)

Kontakt

Liza Skoglund
0723-50 92 22
liza(at)balodis.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se