Klockan 16.30 i dag avslutades högskoleprovet utan några större incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 10 maj och facit på onsdag 12 maj på Studera.nu. Resultaten är klara i mitten av juni.

Vårens andra högskoleprov avslutat, lördag 8 maj 2021. Foto: Alexander Florencio

Närmare 30 000 personer var anmälda till dagens högskoleprov — det andra provtillfället under våren. Hur många som verkligen skrev provet i dag kommer att stå klart i mitten av juni när UHR fattar beslut om de slutliga provresul­taten. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

– Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt hundratalet provorter, säger Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör för UHR.

UHR har så här långt inte fått rapporter om några större incidenter under lördagen. Inrapporteringen från de 21 provanordnarna pågår fortfarande. I slutet av nästa vecka börjar UHR gå igenom alla svarsformulär och provledarnas anteckningar från provdagen.

– Det är glädjande att högskoleprovet har kunnat genomföras i dag trots pågående pandemi, säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet.

Samtliga provdeltagare fick inför provet information om hur de skulle minska risken för smittspridning, med uppmaning att följa smittskyddslagen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionala restriktioner. UHR har också informerat provanordnarna om vilka åtgärder de skulle vidta.

Den som avstod från att skriva provet i dag på grund av symtom på covid-19 eller för att de bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 har möjlighet att få anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Anmälan måste ske via webbformulär på Studera.nu senast 11 maj. 

Högskoleprovet arrangeras av UHR och 21 universitet och högskolor. För att öka möjligheterna att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt anordnades två provtillfällen i vår. Det första provet ägde rum den 13 mars.

Datum

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu den 10 maj.
  • Facit läggs ut på Studera.nu den 12 maj.
  • Provdeltagarna kan se provresultaten på sina anmälningskonton i mitten av juni.

Mer information

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se