Antalet personer som sökt lärarutbildningar till hösten har minskat med 13 procent jämfört förra höstterminen. I kategorierna förskol­lärare och speciallärare har antalet sökande minskat mest – med 19 procent. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys. 

Förskoleklass på utflykt i skogen. Foto: Scandinav Bildbyrå/David Zandé Bild

Åtta av nio kategorier av lärar- och förskollärar­ut­bildningar får färre sökande i höst. Förskollärar- och speciallärarutbildningar minskar med 19 procent vardera, medan kategorierna övrigt, grundlärare och specialpedagog minskar med 18, 15 respektive 14 procent. Kompletterande pedagogisk utbildning och yrkeslärare backar båda med 11 procent, ämneslärar­utbildningarna får 9 procent färre sökande jämfört med ifjol.

– Det enda undantaget är den samlande utbildningen ”civilingenjör och lärare”, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Här ökar an­talet sökande med 6 procent, från 501 förra året till 532 höstterminen 2022.

Tio procent färre sökande totalt

Nära 419 100 sökte högskoleutbildning hösten 2021 – nu har knappt 376 700 anmält sig till höstterminen 2022. Sannolikt beror minskningen på den förändrade pandemisituationen, visar UHR:s analys.  

– Det handlar om ett tydligt minskat intresse för högskolestudier jämfört med toppnoteringarna under coronapandemin 2020–2021, säger Tuula Kuosmanen. Antalet sökande är nu tillbaka på mer normala nivåer – något under notering­ar­na för höstterminerna 2013–2015 men betydligt fler sökande än vad vi kunde räkna in till höstarna 2016–2019.

Det är framför allt de äldre sökande som är färre nu i höst, men samtliga åldersgrupper backar jämfört med höstterminen 2021.

— Sökande som är 25 år eller äldre minskar med 14 procent jämfört med förra året, säger Torbjörn Lindquist, utredare vid UHR. De allra yngsta – upp till och med 19 år – minskar med 12 procent, medan mellangruppen 20–24 år tappar 5 procent jämfört med hösten 2021.

Se rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2022 – Statistik i samband med sista anmälningsdag (pdf)

Kontakt

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se