Kättilsmåla förskola tar emot årets svenska eTwinning-pris den 31 mars för sitt samarbete med skolor i Estland, Grekland Lettland, Litauen och Spanien. Förskolan får även ett presentkort för inköp av teknik och utrustning till framtida eTwinningprojekt till ett värde av 5 000 kronor. Rektor och en lärare får även delta vid årets internationella eTwinning-konferens 20–22 oktober.

– Det känns roligt att få dela ut det svenska eTwinningpriset till ett väl genomfört projekt, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid UHR. Kättilsmåla förskola visar genom sina samarbeten hur skolutveckling och internationalisering kan samspela och berika undervisningen.

eTwinning är ett EU-program som ger förskolor och skolor i Europa möjlighet att genom digitala arbetssätt samarbeta över landsgränserna. Kättilsmåla förskola har sedan 2018 genomfört femton eTwinningprojekt och på ett återkommande sätt använt eTwinning i förskolans pedagogiska verksamhet.

Juryns motivering: ICT, STEAM and robotics in pre-school education: a more attractive way for learning.

”Ett mångsidigt och kreativt projekt med starkt deltagande från alla parter. Barnen utforskar och utvecklar mediekompetens, kritiskt tänkande och digital samarbetsförmåga i en europeisk kontext.”

Årets svenska eTwinningpris går även till Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm.

Prisutdelning

Dag och tid: Torsdag den 31 mars kl. 10.30.
Plats: Kättilsmåla förskola, Giserydsvägen 3, Karlskrona.
Föranmäl deltagande till: Semir Susic, 072 207 75 19, semir.susic@uhr.se.

eTwinning är en plattform för digitalt samarbete mellan skolor i olika länder med över 1 000 000 anslutna lärare i Europa.

UHR är nationellt supportcenter för eTwinning i Sverige och delar varje år ut det svenska eTwinningpriset. Priset går till förskolor eller skolor som utfört utmärkta internationella projekt, registrerade på plattformen etwinning.net.

Läs mer på: utbyten.se/program/etwinning

Kontakt

Föranmälan till
Semir Susic
070 207 75 19
semir.susic(at)uhr.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se