Gick du aldrig i mål med gymnasiet men funderar på att läsa vidare? Om du saknar gymnasiekompetens och är över 24 år kan du anmäla dig till ett nytt prov som ger grundläggande behörighet. Med ett godkänt provresultat kan du sedan söka till högskolestudier.

– Det ska finnas flera chanser att utbilda sig på högskola och universitet, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR). För att göra det möjligt genomför UHR en försöksverksamhet 2022–2023 med grundläggande behörighetsprov tillsammans med Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och ytterligare tre universitet. Det första provtillfället är den 9 oktober.

Provet är öppet för dig som har fyllt 24 år, saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och som har skaffat dig bred kompetens på andra sätt än genom gymnasieutbildning. Om du redan är grundläggande behörig så vinner du inget på att skriva detta prov.

Förutom grundläggande behörighet behöver du till flertalet utbildningar specifika kunskaper – så kallad särskild behörighet – exempelvis i biologi och naturkunskap.

Om du vill läsa kurser och utbildningar som har fler sökande än platser bör du skriva högskoleprovet.

Provet mäter de kompetenser som krävs för att klara högskolestudier på grundnivå, men provet ger inget meritvärde.

Anmäl dig nu

Provet genomförs söndagen den 9 oktober 2022 och det finns fortfarande platser kvar i Luleå och Sundsvall – du kan anmäla dig till vilken ort du vill, oavsett var du bor. Anmälan stänger när platserna har fyllts eller senast klockan 17.00 den 13 september 2022.

Läs mer om det grundläggande behörighetsprovet på Studera.nu

Frågor om behörighetsprovet?

Ring 010-174 07 08 eller mejla till UHR:s antagningsservice.

Provort Luleå (Luleå tekniska universitet)
Telefon: 0920-49 10 00
E-post: behorighetsprovet@ltu.se

Provort Sundsvall (Mittuniversitetet)
Telefon: 010-142 80 00
E-post: behorighetsprov@miun.se