EU-kommissionen har beviljat ytterligare två svenska lärosäten medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft samt öka rörligheten för studenter, forskare, lärare och annan personal på universitet och högskolor.

Studenter som går tillsammans

– UHR gratulerar Högskolan i Skövde och Högskolan i Gävle som nu ingår i Europauniversitet, men även de sex svenska lärosäten som fått sina projekt förlängda. Det är tydligt att svenska lärosäten är attraktiva samarbetspartners och nu ingår totalt 13 svenska lärosäten i Europauniversitet, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR.

– Den här satsningen ger studenter och anställda nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.

Europauniversitet innebär att lärosäten i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Studenter och personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i alliansen och studenter kommer att kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten.

Utlysning till Europauniversitet har genomförts vid två tidigare tillfällen, 2019 samt 2020. Totalt 13 svenska lärosäten ingår nu i Europauniversitet, dessa är:

• Göteborgs universitet
• Handelshögskolan i Stockholm
• Linköpings universitet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet
• KTH
• Chalmers tekniska högskola
• Karolinska institutet
• Linnéuniversitetet
• Luleå tekniska universitet
• Uppsala universitet
• Högskolan i Gävle
• Högskolan i Skövde

UHR är den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.