Klockan 16.40 i dag avslutades högskoleprovet utan några större incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 9 maj och facit den 11 maj på Studera.nu. Resultaten är klara den 21 juni.

Grupp av ungdomar skriver högskoleprovet i en provsal. Foto: Eva Dalin

Totalt 37 278 personer var anmälda till dagens högskoleprov. Hur många som verkligen skrev provet i dag kommer att stå klart när provresultaten publiceras om drygt en månad. Bortfallet brukar vara drygt tio procent.

– Jag vill skicka ett stort tack till alla som har varit med och genomfört vårens andra högskoleprov i dag på drygt 130 provorter, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR.

– Den 19 maj börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänste­anteckningar från provledarna, säger Charlotte Johansson, enhets­chef vid UHR. Den 21 juni får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar samtidigt normeringstabellerna på Studera.nu.

Totalt 21 universitet och högskolor bistår UHR vid genomförandet av högskoleprovet på drygt 130 orter i Sverige. UHR genomför även provet i Mariehamn på Åland.

Datum

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 9 maj.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 11 maj.
  • Provdeltagarna kan ta del av provresultaten den 21 juni. Samtidigt fattar UHR eventuella beslut om avstängning och polisanmälan av provdeltagare.

Mer information

Det viktigaste om högskoleprovet (Studera.nu)
Provanordnare och provorter (Studera.nu)
Anmälningsstatistik högskoleprovet VT 2022 (excel)
Pressbilder för högskoleprovet (pressrummet på uhr.se)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se