För andra året i rad sker en tydlig minskning av intresset för att studera till lärare. Inför hösten minskade antalet sökande med drygt 11 procent. Även inför förra årets höstantagning skedde en minskning med 13 procent till lärarutbildningarna. Också sjuksköterskeutbildningarna har tappat i popularitet med 8 procent.

Lärare lutar sig över skolbänk och pratar med två lågstadieelever Antalet sökande till lärarutbildningar fortsätter att minska. Foto: Scandinav bildbyrå

Antalet sökande till höstens universitets- och högskoleutbildningar uppgick till 375 500, vilket var något färre än förra året. Men till yrkesutbildningarna sjönk antalet sökande märkbart. Den största minskningen bland lärarutbildningarna står förskollärarutbildningen för med 22 procent jämfört med förra året. Ämneslärar- och grundlärarutbildningarna har båda 13 procent färre sökande.

Speciallärar- och specialpedagogutbildningarna ökar med 53 respektive 20 procent, men är relativt små utbildningar sett till antalet platser.

– Med tanke på den goda arbetsmarknadsprognosen för lärare förvånar det att utbildningarna i sin helhet tappar i attraktivitet, säger Anders Ljungberg, chef för Analysavdelningen på UHR.

Även övriga yrkesexamina tappar i popularitet

Civilingenjörsutbildningarna söks inför hösten av 2 procent fler än förra året. Men det är den enda yrkesutbildningen som ökar. Sjuksköterskeutbildningen söks av 8 procent färre än förra året, Socionomprogrammet av 7 procent färre och till läkar- respektive högskoleingenjörsutbildningar söker 3 respektive 1,3 procent färre än förra året.

– Arbetsmarknaden är än så länge relativt god, men om det blir en kännbar lågkonjunktur så säger ändå erfarenheten att intresset för yrkesutbildningar i stället kommer att öka. Det behövs och de här siffrorna visar på en utmaning, menar Anders Ljungberg.

Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – statistik i samband med sista anmälningsdag (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se