När Antagning.se stängde anmälan den 15 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 376 138 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt 2 procent jämfört med förra året.

– Nedgången i antalet sökande är väntad, säger Susanne Wadsborn Taube, chef för avdelningen för antagning och studentstöd. Huvudförklaringen är demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol. Rekordet från höstterminen 2014 på 390 970 anmälningar står sig även i år.

Populära utbildningar

I år har läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm fått flest förstahands­sökande. På andra plats kommer Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram i Business and Economics följt av Juristprogrammet vid Lunds universitet. Nykomlingar på listan är Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad (plats 12), kursen i Socialrätt vid Malmö högskola (17) och programmet för Arkitektutbildning på Kungl. Tekniska högskolan (18).

– Det är fortfarande de stora lärosätena som lockar flest sökande, säger Susanne Wads­born Taube. De stora universiteten som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det gäller vilka av höstens 14 740 kurser och 3 330 program som fick flest sökande totalt. Antalet utbildningar är i stort sett oförändrat (18 070 höstterminen 2016 jämfört med 18 099 höstterminen 2015).

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, det innebär bland annat registrering och bedömning av meriter.

Under maj och juni slutför UHR granskningen av anmälningarna tillsammans med lärosätena och den 12 juli publicerar vi antagningsbeskeden för det första urvalet.

Med UHR:s statistikfunktion kan du även göra egna sammanställningar av den aktuella sökande- och antagningsstatistiken.

På fredag den 22 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av anmälningsstatistiken – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2016.

Kontakt

Avdelningschef
Susanne Wadsborn Taube
010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press[at]uhr.se