Universitets- och högskolerådet (UHR) anser att det behövs åtgärder för att stoppa fusk på högskoleprovet. Myndigheten vänder sig nu till regeringen med förslag på åtgärder. Bland annat föreslås att man använder utrustning som stör elektronisk kommunikation och att provdeltagare ska kunna visiteras.

Regeringen får idag förslag på hur fusk på högskoleprovet ska kunna stoppas.

– Vid provgenomförandet hösten 2015 blev det uppenbart att nuvarande regler inte räcker för att stoppa de nya former av fusk som är möjliga med modern teknik, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på UHR och ansvarig för högskoleprovet.

UHR vill genom ytterligare reglering förbättra rättssäker­heten och behålla tilltron till högskoleprovet som urvalsinstrument vid antagningen till högskolan.

UHR:s förslag till åtgärder

  1. Krav om att provsvar lämnas på heder och samvete. Om regeringen i högskoleförordningen inför krav på att provsvar från högskoleprovet lämnas på heder och samvete och att provdeltagaren därmed förbinder sig att genomföra provet enligt UHR:s föreskrifter, blir fusket ”osann försäkran” och åtalbart.

  2. Utrustning som stör kommunikation. UHR menar att man skulle kunna använda ambulerande störsändande utrustning som hindrar elektronisk kommunikation med kapacitet att störa ett område av ett klassrums storlek. Detta kräver dock en ändring i regelverket om användning av sådan utrustning.

  3. Granskning av provdeltagares tillhörigheter. För närvarande finns ingen lagreglerad möjlighet för provvakter att använda kroppsvisitation för att upptäcka teknisk utrustning som används för fusk. Trots att det skulle innebära långtgående intrång på individens integritet, menar UHR att sådana åtgärder bör övervägas.

  4. Sekretesskydd för tipsare. UHR har fått tips från enskilda personer om förekomst av fusk på högskoleprovet. När dessa anmälningar är inkomna till myndigheten får de status av allmän handling. För närvarande finns inget sekretesskydd för tipsare, något UHR menar att man bör se över.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se