Lärosäten som vill bidra till, och aktivt delta i uppbyggnaden av en varaktig struktur för bedömning av reell kompetens, har denna vecka inbjudits att lämna in sina projektansökningar till UHR senast den 30 mars 2017.

Reell kompetens är kompetens förvärvad utanför det traditionella utbildningssystemet, kanske genom ett långt arbetsliv eller exempelvis genom odokumenterade studier i Sverige eller utomlands. Arbetet med att utveckla en varaktig struktur ska genomföras av universitet och högskolor. UHR fick i november regeringsuppdraget att stötta lärosätena i arbetet efter att ha i samverkan under 2016 ha identifierat ett antal utvecklingsområden. Dessa finns beskrivna i rapporten "En varaktig struktur för arbetet med reell kompetens", bilaga 2. För att områdena ska bli konkreta och kunna utvecklas till praktik krävs ett gemensamt arbete. 30 miljoner kronor har beviljats myndigheten att fördela till lärosätenas arbete. Ansökningarna ska omfatta ett eller flera av följande delar:

  1. Information och IT-stöd
  2. Riktlinjer, organisation och roller
  3. Samverkan mellan lärosäten
  4. Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas.

För närmare beskrivning se inbjudan och riktlinjer för ansökan nedan.

Projektledare på UHR är Sofia Elfstrand - sofia.elfstrand(at)uhr.se.