Styrelsen för UHR beslutade i dag om ändrad föreskrift för grundläggande behörighet och urval till svensk högskola. Skälet till beslut är att uppnå så likvärdiga villkor som möjligt för alla sökande till svensk högskola. Hänsyn har i beslutet tagits till remissinstansernas synpunkter.

2011 ändrades den svenska betygsskalan från IG-MVG till en A-F-skala. Det blev då väsentligt svårare för elever i svenska gymnasieskolan att få högsta betyg. Sökande med den nya svenska gymnasieexamen har sedan 2014 antagits till högskolan i den tillfälliga urvalsgruppen BIex som kompenserade ”devalveringen” av de svenska betygen i förhållande till sökande med andra betyg.

Nu är sökande till högskolan från nya svenska gymnasieskolan i majoritet och BIex fasas därför ut i juni 2017 i enlighet med regeringsbeslut 2013. Universitets- och högskolerådet (UHR) har ansvar för att så lika villkor som möjligt gäller för alla sökande till svensk högskola. Under måndagen fattade UHR:s styrelse efter en omfattande remissomgång därför beslut om hur man justerar meritvärdena för betyg från 27 olika länder samt IB-utbildningen (International Baccalaureate) och Europaskolan (EB).

– Konkurrensen om platserna till svensk högskola ska ske på så likvärdiga villkor som möjligt, säger P-O Rehnquist, ordförande i styrelsen för UHR. Om inte nuvarande regler ändras inför hösten 2017 kommer sökande till högskolan med betyg från svensk gymnasieskola att missgynnas i förhållande till andra. På särskilt attraktiva utbildningar kan detta skapa stor orättvisa.  Vi har dock tagit hänsyn till inkomna remissvar och i det slutliga beslutet är meritvärderingen något justerad till förmån för IB-eleverna.

Remissförslaget har kritiserats främst av personer med koppling till IB-utbildningen. UHR har tagit emot remissvar på det ursprungliga förslaget från 44 remissinstanser, enskilda synpunkter från 19 organisationer och 125 skrivelser från privatpersoner. Beslutet är justerat från 45 till 44 för högsta meritvärde för IB.

– Beslutet, som är något justerat i förhållande till remissförslaget, vilar på en solid grund i form av statistik från Skolverket, statistik från IB-organisationen och vår egen statistik från de senaste antagningsåren, säger Tuula Kuosmanen, chef för UHR:s avdelning för analys, främjande och tillträdesfrågor. Sedan många år tillbaka har IB-studenters och svenska elever från naturvetenskapliga programmet resultat följt varandra mycket nära. När de nya betygen infördes uppstod ett gap, mellan dessa grupper, och det är detta som vi nu justerat.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press@uhr.se

(UHR publicerade 2016-12-09 "UHRFS 2016:5 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval" under Publikationer/Lagar & regler för högre utbildning/Universitets- och högskolerådets författningssamling.)