Höstens trendrapport visar att att antalet sökande minskar med drygt 2 procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt jämfört med hösten 2016. Drygt 60 procent av de sökande och antagna är kvinnor. Antalet antagna till masterutbildningar ökar med 31 procent.

Totalt sökte drygt 407 000 till till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet. Jämfört med hösten 2016 har söktrycket minskat med 2,2 procent, medan antalet antagna är i stort oförändrat – ökningen är 0,1 procent.

Om vi jämför de senaste årens antagningsomgångar ser vi att det totala antalet sökande ökade fram till hösten 2014, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. När söktrycket avtog började universiteten och högskolorna dra ner på utbildningsutbudet, framför allt vad gäller kurser.

Två av tre högskolestuderande är kvinnor

Under de senaste tio åren har kvinnor tagit merparten av utbildningsplatserna vid högskolan. Drygt 60 procent av de sökande är kvinnor, medan män utgör knappt 40 procent. Sedan hösten 2014 har andelen män minskat ytterligare.

Fler vill betala för internationella utbildningar

Intresset för de internationella utbildningarna växer, säger Anders Lundholm, produktionssamordnare på UHR. Framför allt de internationella masterprogrammen, där antalet antagna i höst är 10 631 – en ökning med 31 procent jämfört med noteringen 8 097 hösten 2016. Den grupp som ökar mest är de sökande som ska betala avgift.