En allt större andel av dem som söker utbildningar på högskolenivå är kvinnor. Mellan åren 2008 och 2017 har kvinnorna stått för drygt 60 procent av de sökande och inför vårterminen ökade skillnaderna mellan könen ytterligare. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av vårens antagningsstatistik.

– Det här är en bekymrande utveckling. Det är viktigt både för den enskilde och för det svenska samhället i stort att alla som vill och har förmåga att läsa på högskolan tar chansen att göra det, säger Ulf Melin, generaldirektör för UHR.

Inför alla vårterminer de senaste tio åren har andelen kvinnor som sökt till högskolan varit avsevärt högre än andelen män. Sedan 2008 har kvinnorna stått för mellan 61 och 64 procent av de sökande, vilket innebär att nästan två av tre är kvinnor.

Könsglappet bland de sökande allt större

Till och med våren 2017 följde dock båda könen samma mönster i ökningar och minskningar som de sökande totalt. Men jämfört med vårterminen 2017 har glappet nu blivit större: andelen kvinnor ökar med 0,6 procent, samtidigt som andelen män minskar med 1,9 procent.

– Vi tror att en viktig faktor är arbetsmarknaden, säger Ulf Melin. Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att mäns arbetslöshet påverkas mer av konjunkturen än kvinnors, vilket i sin tur kan bero på att männen i högre grad arbetar inom industrin. I dagens läge med goda jobbchanser kan det leda till att färre män söker en högskoleutbildning.

Kvinnorna ökar mest bland de antagna

Inför våren ökade, för första gången på flera år, antalet antagna till landets högskoleutbildningar. Ökningen var störst bland kvinnor – 4,9 procent i första urvalet, medan motsvarande siffra för männen var 1,1 procent. Totalt antogs drygt 165 000 personer till en högskoleutbildning i vår.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se