Den 14 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige och sju orter utomlands. Totalt har 76 395 personer anmält sig – 312 personer färre jämfört med våren 2017 (-0,5 procent). Drygt 78 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

– Anmälningarna till både högskoleprov och högskoleutbildningar har minskat de två senaste åren, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Minskande ungdomskullar var tidigare en delförklaring, men nedgången nu beror främst på rådande högkon­junktur. När tiderna är goda väljer många unga att börja jobba framför att läsa vidare.

Högskoleprovet genomförs av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige och av UHR på sju orter utomlands. I vår har åtta av dessa provanordnare fått fler anmälningar jämfört med våren 2017:

Provanordnare

VT 2017

VT 2018

Förändring
i antal

Förändring
i procent

Högskolan Kristianstad

1 160

1 259

99

8,53

Högskolan i Borås

1 378

1 477

99

7,18

Högskolan Dalarna

1 468

1 530

62

4,22

Göteborgs universitet

8 292

8 617

325

3,92

Lunds universitet

9 110

9 303

193

2,12

Uppsala universitet

3 419

3 469

50

1,46

Luleå tekniska universitet

1 303

1 309

6

0,46

Högskolan i Halmstad

1 668

1 675

7

0,42

Drygt 78 procent av de som har anmält sig är födda 1994 eller senare. Födda 1999 är den enskilt största årgången med 18 235 anmälda.

De fem yngsta anmälarna är födda år 2004, medan den äldsta är född år 1937.

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antag­ningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se