UHR har fattat beslut om att återkalla resultat på högskoleprovet för 40 personer. Det gäller personer som skrev högskoleprovet våren 2017 och som funnits i kundregistret hos fuskleverantören HP-hjälpen.

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och det får konsekvenser, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. I de fall dessa personer kommit in på högskoleutbildningar på sina provresultat kan universiteten och högskolorna nu ta tillbaka besluten om antagning.

I januari i år dömde Norrköpings tingsrätt 23 personer för att ha fuskat vid högskoleprovet och i februari fattade även UHR beslut om åtgärder mot dem. UHR har därefter fortsatt att utreda fuskmisstänkta provdeltagare som, enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning, funnits i kundregistret hos fuskleverantören HP-hjälpen.

Dagens beslut innebär att 40 personer blir av med sina resultat på högskoleprovet. 29 av dem har kommit in på högskoleutbildning på sina återkallade provresultat. UHR har informerat de åtta berörda universiteten och högskolorna, som nu kan ta tillbaka sina beslut om antagning:

• Göteborgs universitet
• Karolinska institutet
• Linnéuniversitetet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet
• Umeå universitet
• Uppsala universitet
• Örebro universitet

Vid misstanke om fusk analyserar UHR misstänkta provsvar, jämför med tidigare prov-resultat och går igenom eventuella tjänsteanteckningar från provledare på nytt. Varje provdeltagare får tre veckor på sig att bemöta misstankarna innan UHR tar beslut. UHR:s beslut går inte att överklaga och därför är kraven på hanteringen högt ställda.

UHR utreder ytterligare ett åttiotal fall av misstänkt fusk. Det gäller högskoleprov som skrevs hösten 2017 och våren 2018. Beslut om dessa fattas i maj.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se