Över 257 300 sökande har anmält sig till vårens högskoleutbildningar – en ökning med tolv procent jämfört med vårterminen 2020. Allt fler vill också bli lärare – antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar med mellan nio och 63 procent beroende på vilken kategori det handlar om.


– Sannolikt har coronapandemin och nedgången i konjunkturen fått fler att söka till högskolan, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på Universitets- och högskolerådet. Att intresset för lärarutbildningar ökar är positivt. Det behövs fler behöriga och kompetenta lärare inom alla utbildningsnivåer i Sverige.

Fler förstahandssökande till lärarutbildningar

Den största ökningen av förstahandssökande finns i kategorin övriga lärarutbildningar som nu ökar med 63 procent jämfört med våren 2020. Även ämneslärar- och förskollärarutbildningarna får fler sökande i första hand – 26 respektive 20 procent.

Det är också fler förstahandssökande till grundlärarutbildningar (15 procent), till kompletterande pedagogisk utbildning (10 procent) och utbildningar till yrkeslärare (9 procent).

Sammanlagt är det drygt 1 000 fler som söker lärarutbildningar i första hand: totalt 9 110 nu i vår jämfört med 8 106 våren 2020.

Speciallärar- och special­pedagogutbildningarna är inte med i statistiken för vårterminen 2021. Antagningen till dessa utbildningar sker i en annan antagningsomgång.

Ökat utbud av lärarutbildningar

Förra våren erbjöd universitet och högskolor 1 026 kurser och program som ledde till lärarexamen. Vårterminen 2021 har utbudet ökat med nio procent till totalt 1 149 lärarutbild­ningar.

Rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2021, statistik i samband med sista anmälningsdag.