Lördag den 8 maj anordnas det andra av vårens två högskoleprov. Närmare 30 000 personer är anmälda till provet som anpassas för att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

— Det är viktigt att varje provdeltagare tar sitt ansvar och följer smittskyddslagen, Folkhälso­myndighetens rekommendationer och regionala restriktioner. Den som har symtom på covid-19 eller bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska avstå från att delta i provet på lördag, säger Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör vid UHR.

Lördagens prov är det andra av två högskoleprov som anordnas i vår, med närmare 30 000 deltagare per tillfälle. Syftet med de två provtillfällena är att öka möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. UHR har informerat provanordnarna och alla som ska skriva provet om vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen.

— Vi följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten, regionala smittskyddsenheter, regeringen och den nationella samordnaren för högskoleprovet om förutsättningarna för att genomföra lördagens prov, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.

Anmälningsavgiften återbetalas vid covid-19

Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva, men för att minska risken för smittspridning av coronaviruset gör UHR i vår ett undantag.

Den som avstår från att skriva provet på grund av symtom på covid-19 får anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Det gäller även dem som avstår från att skriva för att de bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19. Den som vill få anmälningsavgiften återbetald ska meddela UHR senast den 11 maj, genom att fylla i ett webbformulär som nås via Studera.nu/hogskoleprovet.

På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får tillbaka anmälningsavgiften.

Tips på förberedelser på Studera.nu

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. På Studera.nu finns tips på förberedelser för den som ska skriva högskoleprovet och information om vad man bör tänka på under provdagen. En viktig sak som en del glömmer är att ta med giltig legitimation – den som saknar godkänd identitetshandling får inte skriva högskoleprovet.   

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu den 10 maj.
  • Facit läggs ut på Studera.nu den 12 maj.
  • Provdeltagarna får sina resultat drygt en månad efter provdagen.

Mer information

Pressbilder för högskoleprovet

Frågor och svar om vårens högskoleprov (Studera.nu)

Så förebyggs smittspridning under högskoleprovet (Studera.nu)

Anmälningsstatistik högskoleprovet VT 2021 (excel)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se