Elever i Uppsala musikklasser och Campeon Frigymnasium i Helsingborg har utsetts till vinnare i tävlingen EU-bilden 2021. Klasserna belönas för att ha gjort de bästa bilderna på temat ”ett klimatneutralt Europa 2050”. Priset: 15 000 kronor till klasskassan.

– Det har varit roligt och inspirerande att ta del av de många tankeväckande tävlingsbidragen, säger Carina Hellgren, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR) och ordförande för juryn. Vi har valt att utse klass 9C i Uppsala musikklasser och klass Omega 2 på Campeon Frigymnasium till vinnare, för bilder som på ett tydligt och kreativt sätt belyser tävlingstemat.

I EU-bilden 2021 har elever på Instagram fått publicera sina tre bästa bilder på temat ”klimatneutralt Europa år 2050”. Tävlingen – som anordnas inför Europadagen den 9 maj – har genomförts i två kategorier: högstadium och gymnasieskola.

Klass 9C i Uppsala musikklasser vinner högstadiekategorin för en bild som – med juryns motivering – ”tydligt visar det personliga valet mellan ljus och mörker, för ett klimatneutralt Europa 2050”.

Klass Omega 2 på Campeon Frigymnasium i Helsingborg vinner tävlingskategorin gymnasieskola. ”En kreativ och tydlig bild med en slagkraftig slogan – The solution is less pollution – för ett klimatneutralt Europa 2050”, lyder juryns motivering.

Som förstapris får de vinnande klasserna 15 000 kronor vardera till klasskassan.

Elever i klass 9A på Wämöskolan i Karlskrona tilldelas ett hederspris i tävlingen. Dessutom belönas de 50 först inkomna tävlingsbidragen med glasscheckar till hela klassen.

Se de vinnande bidragen

Klass 9C, Uppsala musikklasser: ”Välj ditt 2050” (Instagram)

Klass Omega 2, Campeon Frigymnasium: ”The solution is less pollution” (Instagram)

Klass 9A, Wämöskolan i Karlskrona – hederspris högstadium (Instagram)

Europadagen 9 maj

Tävlingen EU-bilden anordnas inför Europadagen den 9 maj. Europadagen uppmärksammas varje år till minne av den franske politikern Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden och skapa välstånd efter andra världskriget.

Kontakt

Kim Bellander, lärare Uppsala musikklasser
070-039 32 36
kim.bellander@uppsalamusikklasser.se

Susanna Winqvist, lärare Campeon Frigymnasium
0793-40 34 33
susanna_winqvist@campeon.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se