Välkommen att prenumerera på Den globala skolans nyhetsbrev. Det webbaserade nyhetsbrevet är gratis och kommer ut cirka 12 gånger per år.

Den globala skolan, DGS, är en del av Universitets- och högskolerådet och erbjuder, genom en regional seminarieverksamhet, pedagoger och skolledare kompetensutveckling i frågor som rör globalt lärande för hållbar utveckling och interkulturellt lärande.

Inom verksamhet finns också möjlighet för skolledare, lärare, pedagoger, kommunala tjänstemän och kommunpolitiker att delta i ”globala resor ” till olika utvecklingsländer. Syftet med samtliga aktiviteter som DGS genomför är att de ska leda till skolutveckling, genom att stärka skolans möjlighet att utbilda för global hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Nyhetsbrevet innehåller bland annat inbjudningar och möjlighet att anmäla sig till de seminarier och andra evenemang som Den globala skolan arrangerar runt om i landet, samt information om möjlighet att ansöka om att delta i de globala resorna (se nedan).

Målgrupper: 

  • Lärare och pedagoger
  • Skolledare
  • Tjänstemän vid utbildningsförvaltningar
  • Kommunpolitiker
  • Lärarstudenter
  • Lärarutbildare, personal vid lärarutbildningar

Du kan anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet via vår webbplats utbyten.se:

Senast uppdaterad: 7 mars 2018