Den andra utvärderingen av nuvarande högskoleprov visar att de som har resultat från det nya högskoleprovet klarar första årets högskolestudier bättre än de med resultat från det gamla provet.

Universitets- och högskolerådet avser därmed att permanenta högskoleprovets utformning med 160 frågor uppdelat i en kvantitativ och en verbal del.

Det här är den andra utvärderingen som Umeå universitet har gjort på uppdrag av UHR. Den tidigare utvärderingen visade att med ett större antal uppgifter ökar högskoleprovets tillförlitlighet.

Det gamla högskoleprovet hade 122 uppgifter medan det nya har 160. Den verbala delen har 80 uppgifter i fyra delprov; ord och begrepp, läsförståelse av svensk text, läsförståelse av engelsk text och meningskomplettering (nytt delprov). Den kvantitativa delen består av 80 uppgifter i fyra delprov; diagram, tabeller och kartor, kvantitativa resonemang, kvantitativa jämförelser samt matematisk problemlösning (de två sista var helt nya delprov).

Det nya högskoleprovet – samband mellan provresultat och prestation i
högskolan, december 2014

Det nya högskoleprovet - några valideringsstudier, oktober 2013

Senast uppdaterad: 27 november 2019