Lyssna

Analys av antagningen till högre utbildning höstterminen 2016

Söktrycket till höstantagningen på universitet och högskolor minskar med tre procent jämfört med hösten 2015, konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i en ny rapport. Samtidigt vill allt fler utländska studenter studera i Sverige – masterutbildningarna får 59 procent fler utländska sökande som ska betala avgift.

Trenden med ökande söktryck på de nationella utbildningarna höstarna 2008-2014 är definitivt bruten. Antalet sökande i höst var 412 917 – tre procent färre än de totalt 425 823 som sökte hösten 2015. Kvinnor står för 60 procent av de sökande, en andel som varit i stort sett konstant under de senaste nio åren.

Antalet antagna minskar, från 240 290 förra hösten till 237 433 hösten 2016 (-1 %). Detta minskar konkurrensen om platserna på flera utbildningar. Men helhetsbilden är ändå att 70 procent av de sökande vill komma in på 21 procent av höstens 18 900 utbildningar vid universitet och högskolor. Konkurrensen bland de sökande är störst till program på grundnivå (92 %), lägst är den till kurser på avancerad nivå (48 %).

Ökningen av sökande på de internationella utbildningarna är störst för avgiftsskyldiga från tredje land, det vill säga andra länder än EU/EES och Schweiz. Internationella kurser och program på grundnivå får 18 procent fler betalande sökande, medan masterutbildningar ökar med 59 procent.

UHR:s landstatistik visar var de sökande har tagit sina akademiska meriter, men inte var de sökande är medborgare. Nära 25 procent av ökningen till masterutbildningar består av avgiftsskyldiga studenter som angett att de tidigare har studerat i Egypten. Ytterligare 25 procent av det ökade söktrycket till masterutbildningarna beror på fler avgiftsskyldiga studenter med meriter från Bangladesh, Indien, Sudan och Pakistan.

 

Senast uppdaterad: 14 februari 2018