Trendrapporten för hösten 2017 visar att antalet sökande minskar med drygt 2 procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt jämfört med hösten 2016. Drygt 60 procent av de sökande och antagna är kvinnor. Antalet antagna till masterutbildningar ökar med 31 procent.

Totalt sökte drygt 407 000 till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet. Jämfört med hösten 2016 har söktrycket minskat med 2,2 procent, medan antalet antagna är i stort oförändrat – ökningen är 0,1 procent. 

Under de senaste tio åren har kvinnor tagit merparten av utbildningsplatserna vid högskolan. Drygt 60 procent av de sökande är kvinnor, medan män utgör knappt 40 procent. Sedan hösten 2014 har andelen män minskat ytterligare.

Intresset för de internationella utbildningarna växer och fler vill betala för dessa utbildningar. De internationella masterprogrammen, där antalet antagna i höst är 10 631, ökar med 31 procent jämfört med noteringen 8 097 hösten 2016. Den grupp som ökar mest är de sökande som betalar avgift.

Ladda ned hela rapporten som pdf nedan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018