Lyssna

Antagning till högre utbildning höstterminen 2018 – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2018

Allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Totalt minskade andelen sökande till lärarutbildningarna med 5,4 procent inför höstterminen. För utbildningarna till förskollärare var minskningen drygt 13 procent, visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antalet sökande till höstens högskoleutbildningar.

Intresset för förskollärarutbildningarna minskar mest, både procentuellt och i absoluta tal. Totalt sökte 1 536 färre personer en förskollärarutbildning hösten 2018 jämfört med hösten 2017. Antalet förstahandssökande minskade med 872 personer eller nästan 14 procent.

Även utbildningarna till grundlärare, ämneslärare och specialpedagog hade färre sökande höstterminen 2018 jämfört med för ett år sedan.

Andelen män har minskat mer än andelen kvinnor. Det innebär att könsfördelningen inför hösten har blivit mer ojämn än tidigare.

Fler vill utbilda sig till yrkeslärare och speciallärare
För utbildningarna till yrkeslärare och speciallärare ökar däremot intresset. Antalet sökande till yrkeslärarutbildningarna ökar med 10 procent och antalet sökande till speciallärarutbildningarna med 14 procent. Sett till antalet förstahandssökande är ökningen ännu större – drygt 17 procent för båda utbildningarna.

Totalt söker 360 200 personer minst en högskoleutbildning hösten 2018 – en minskning med två procent jämfört med hösten 2017.

Nedgången beror främst på att färre unga under 24 år har sökt till högskolan nu i höst.

Läs hela rapporten som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 27 november 2018