Lyssna

Antagning till högre utbildning höstterminen 2018 - Statistik i samband med första urvalet ht 2018

Statistik i samband med första urvalet ht 2018 visar en fortsatt nedgång av antalet sökande men att antalet antagna ökat. Därmed har konkurrensen om utbildningsplatserna sjunkit. Minskningen härrör från den goda arbetsmarknaden. Könsfördelningen 63 procent kvinnor och 37 procent män ligger fast.

Fler antagna till lärarutbildningar

Antalet antagna till lärarutbildningar i första urvalet ökar med 2,6 procent, från 17 386 personer hösten 2017 till 17 835 hösten 2018. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande med 1 668 personer (-5,6 %), från 29 860 hösten 2017 till 28 192 hösten 2018.

Antalet antagna ökar till alla lärar- och förskollärarutbildningar förutom ämneslärare och specialpedagoger. Procentuellt antas fler män till förskol-, grund-, yrkes- och speciallärarutbildningar. Vad gäller grundlärarutbildningar ökar antalet antagna män även i absoluta tal – ökningen består nästan till två tredjedelar av män.

Eget spår för utbildningar till specialistsjuksköterska

Från och med hösten 2018 hanteras flertalet specialist­sjuksköterskeutbildningar i en separat antagningsomgång istället för i den nationella antagnings­omgången. Det innebär att jämförelser av totalstatistiken för sjuksköterskeutbildningar hösten 2018 och hösten 2017 blir missvisande. De stora nedgångarna för sjuksköterskeutbildningar hösten 2018 beror huvudsakligen på att fler sjuksköterskeutbildningar ingick i antagningsomgången hösten 2017:

Antalet förstahandssökande: -36 procent, från 15 588 till 10 045 hösten 2018. Antalet behöriga sökande: -31 procent, från 20 142 till 13 877 hösten 2018. Antalet antagna: -34 procent, från 8 039 till 5 315 hösten 2018.

Senast uppdaterad: 27 november 2018