Våren 2017 var det färre sökande och antagna till högre utbildning än våren 2016, enligt Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken.

För tredje året i rad är det färre sökande och den uppåtgående trenden mellan våren 2008 och 2014 är bruten. Nedgången beror på färre yngre sökande vilket kan ha med den nuvarande goda konjunkturen att göra.

Nedgången av sökande har inte påverkat könsfördelningen, kvinnorna utgör även denna höst omkring 65 procent och männen omkring 35 procent av de sökande, en fördelning som varit så gott som statisk under de senaste tio åren.

Utbudet av kurser har minskat något, medan antalet program blivit något fler, visar rapporten som syftar till att analysera utvecklingen i för antagningsomgångarna till våren av antalet sökande, antagna respektive reservplacerade på högskoleutbildningar.

För första gången redovisar UHR könsuppdelad statistik om sökande utan svenskt personnummer. Bland dessa sökande var männen i majoritet fram till att studieavgifter infördes hösten 2011 (75 procent män och 25 procent kvinnor).

Rapporten analyserar också om unga sökande med gymnasieexamen (Gy-11) antagits i större utsträckning våren 2017 än de gjorde våren 2014-2016. De yngsta sökandes meritvärden våren 2017 är ungefär desamma som våren 2016, men deras möjligheter att antas till utbildningar till vilka det krävs höga meritvärden har ökat.

Det är också tydligt att de utan svenskt personnummer antogs till högmeritutbildningar i närmast extremt mycket högre utsträckning än sökande med svenskt personnummer, oavsett termin. En förklaring kan vara att sökande utan svenskt personnummer är få, men har väldigt höga betyg.

Du kan ladda ned hela rapporten som pdf nedan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018