Lyssna

Antagning till högre utbildning vårterminen 2018. Statistik i samband med första urvalet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) redovisar utfallet av sökande till högre utbildning i den nationella antagningsomgången. rapporten beskriver ansökningsläget i smband med första urval vt 2018, jämfört med vårterminen 2017 (vt 2017).

Totalt sökte 247 407 personer en eller flera utbildningar vid första urval i den nationella antagningsomgången vt 2018, jämfört med 244 289 personer vt 2017. Det motsvarar en ökning med 1,3 procent.

Antalet antagna var högre vt 2018 än vt 2017, 176 828 jämfört med 170 858, vilket innebär en ökning med 3,5 procent.

Rapporten redovisar statistik både på utbildnings- och individnivå. I statistiken på utbildningsnivå beskrivs antagningen utifrån de utbildningsalternativ som finns att söka, hur många av utbildningsalternativen som har behöriga sökande och hur många utbildningsalternativ som finns där det råder konkurrens.

I statistiken på individnivå beskrivs antagningen från de sökandes perspektiv, hur många som anmält sig till program respektive kurser, hur många som är behöriga till de utbildningar de anmält sig till, hur många som antagits och hur många som reservplacerats.

Läs hela rapporten som pdf nedan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018