Lyssna

Antagning till högre utbildning vårterminen 2018. Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Färre sökte utbildningarna till lärare och förskollärare inför vårterminen 2018. För grundlärarutbildningarna är minskningen 17 procent jämfört med föregående år. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antalet sökande till vårens utbildningar vid landets universitet och högskolor.

Totalt minskade antalet sökande till utbildningarna till förskollärare och lärare med fem procent jämfört med våren 2017. Minskningen var störst för grundlärarutbildningen – en nedgång på 17 procent. Förskollärarutbildningarna minskade med åtta procent och yrkeslärarutbildningen med två procent.

Övriga lärarutbildningar har fler sökande än året innan. För ämneslärarutbildningarna är ökningen marginell, men för utbildningarna till specialpedagog är ökningen 24 procent .  

Även till andra utbildningar som leder till en yrkesexamen, som exempelvis läkare, sjuksköterska och socionom, minskade antalet sökande. Allra störst är minskningen till sjuksköterskeutbildningarna – sju procent. Att antalet sökande till sjuksköterskeutbildningarna blivit lägre beror delvis på att en del universitet och högskolor valt att flytta antagningen till egna, lokala antagningsomgångar.

Även civilingenjörsutbildningarna har en nedgång i antalet sökande, totalt en minskning på fem procent. Bland de som sökte en civilingenjörsutbildning i första hand var minskningen 16 procent.

Däremot har intresset för att bli högskoleingenjör ökat. Totalt var det en procent fler som sökte en högskoleingenjörsutbildning och bland de som sökte utbildningen i första hand är ökningen 17 procent.

Totalt var antalet sökande till vårens utbildningar vid universitet och högskolor 219 381 – en marginell minskning på 0,2 procent jämfört med inför vårterminen 2017.

Läs hela rapporten som pdf nedan:


 

Senast uppdaterad: 14 februari 2018