En allt större andel av dem som söker utbildningar på högskolenivå är kvinnor. Mellan åren 2008 och 2017 har kvinnorna stått för drygt 60 procent av de sökande och inför vårterminen ökade skillnaderna mellan könen ytterligare. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av vårens antagningsstatistik.

Inför alla vårterminer de senaste tio åren har andelen kvinnor som sökt till högskolan varit avsevärt högre än andelen män. Sedan 2008 har kvinnorna stått för mellan 61 och 64 procent av de sökande, vilket innebär att nästan två av tre är kvinnor.

Könsglappet bland de sökande allt större
Till och med våren 2017 följde dock båda könen samma mönster i ökningar och minskningar som de sökande totalt. Men jämfört med vårterminen 2017 har glappet nu blivit större: andelen kvinnor ökar med 0,6 procent, samtidigt som andelen män minskar med 1,9 procent.

Kvinnorna ökar mest bland de antagna
Inför våren ökade, för första gången på flera år, antalet antagna till landets högskoleutbildningar. Ökningen var störst bland kvinnor – 4,9 procent i första urvalet, medan motsvarande siffra för männen var 1,1 procent. Totalt antogs drygt 165 000 personer till en högskoleutbildning i vår.

Nedan kan du ladda ned hela rapporten som pdf.

Senast uppdaterad: 27 november 2018