Lyssna

Delrapport: Uppföljning av värdering av utländska betyg, ett regeringsuppdrag

Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en fördjupad analys av utfallet av genomförda antagningsomgångar, med fokus på jämförelse mellan sökande och antagna med svenska respektive utländska gymnasiebetyg.

Om analysen visar att meritvärderingen av olika gruppers betyg innebär att sökande med svenska och utländska betyg inte kan konkurrera om platser på likvärdiga villkor, ska UHR vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att uppnå detta. Eventuella förändringar i föreskrifterna ska genomföras till antagningsomgången inför höstterminen 2018.

Resultatet delredovisas den 15 december 2017 och bygger på uppgifter från antagningen till höstterminen 2017 samt första urvalet till vårterminen 2018. Hela uppdraget ska redovisas den 28 februari 2018.

Läs delrapporten som pdf nedan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018