Lyssna

Eurostudent VI: En inblick i situationen för studenter med funktionsnedsättning

Den svenska högskolan ska vara öppen och erbjuda lika möjligheter. Men en ny rapport från UHR visar att studenter med funktionsnedsättning är mindre nöjda med sin utbildning, har en mer negativ upplevelse av studierna och känner sig mindre hemma i högskolemiljön. De upplever också i betydligt högre grad ekonomiska svårigheter i samband med studierna

Enligt UHR:s rapport Eurostudent VI har studenter med funktionsnedsättning betydligt svårare att klara ekonomin jämfört med andra studenter. Många upplever en stor stress att klara av att ta sina högskolepoäng i tid för att få fortsatta studiemedel, och relationen till CSN och dess regelverk upplevs som problematisk.

Möjligheten att få fullt studiemedel för deltidsstudier på grund av en funktionsnedsättning verkar vara närmast okänd. En annan faktor som påverkar den ekonomiska situationen är att högskolestudenter i dagsläget inte har möjlighet att kombinera deltidssjukskrivning med deltidsstudier.

Många studenter med funktionsnedsättning upplever svårigheter även psykosocialt. De är missnöjda med utbildning och studiesituation och känner ofta att de inte hör hemma på högskolan. De känner sig annorlunda, vill inte skylta med sin funktionsnedsättning och möts ibland av oförståelse för sina utmaningar.

Ladda ner rapporten Eurostudent VI via länken nedan. Där finns även länk till inspelningen av det seminarium där resultaten presenterades den 14 juni.

För frågor om rapporten, kontakta:

Karin Holmvall, utredare
010-470 04 93
karin.holmvall@uhr.se

Fakta: Eurostudent

Eurostudent är en enkätundersökning om studenters ekonomiska och sociala villkor i Europa. De samlade resultaten från Eurostudent VI för Sverige och övriga länder finns sammanställda i en jämförande databas på projektets webbplats (se länk nedan). Databasen kan användas för att se resultaten i dess helhet för studenter vid den svenska högskolan och även för att jämföra resultat mellan olika länder.

Senast uppdaterad: 27 november 2018