Lyssna

Svenskt deltagande i Erasmus+ Strategiska partnerskap - lärdomar från utlysningen 2014

Handfasta resultat och lyckade samarbeten är några positiva erfarenheter när Erasmus+ strategiska partnerskap nu har utvärderats av deltagarna. Några utmaningar för projekten har varit bristande arbetsresurser och otydlig projektledarroll.

Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterar en ny rapport som bygger på intervjuer av koordinatorer för avslutade projekt samt bedömare av dessa projekt. Förutom att bidra till programmets utveckling kan rapporten över­föra erfarenheter från de projekt som på olika sätt är involverade i Erasmus+ idag till de projekt som är intresserade av att delta i framtiden.

Hur skriver man en ansökan? Vad ska man tänka på för att lyckas med sitt projekt? Hur gör man för att projektets resultat ska komma till praktisk användning? Dessa frågeställningar är några där rapporten ger svar.

Flera av projekten som ingår i studien har skapat bestående resultat som har goda förutsättningar  att leda till verksamhetsutveckling även efter projektfinansieringen från Erasmus+.

Att kombinera koordinatorskapet med att vara lärare är betungande om man inte får nedsättning i ordinarie undervisning. Här skiljer sig arbetsvillkoren väsentligt mellan de koordinatorer som ingår i studien och därför också deras möjligheter att administrera projektet på ett bra sätt. Det är vanligt att projekt som beviljas finansiering ur Erasmus+ består av etablerade partnerskap som samarbetat i tidigare projekt. Svårigheten för nyetablerade partnerskap och ovana koordinatorer att få sina projekt beviljade är inte bara ett bekymmer för dem som söker. Det är också ett bekymmer för Erasmus+ som har som uttalat mål att bredda deltagandet i programmet.

Ladda ned rapporten som pdf nedan:

Senast uppdaterad: 27 november 2019