Universitets- och högskolerådet (UHR) har ett regeringsuppdrag att analysera vilka konsekvenser en mer flexibel användning av högskoleprovets två delar skulle kunna få för antagningen till olika utbildningar.

I analysen ingår en redovisning av hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna i förhållande till varandra,  bland annat utifrån kön, ålder och betygsvärde

I en simulerad antagning  har UHR viktat sökandes högskoleprovsresultat och analyserat hur detta påverkar antagningsresultaten och de antagnas sammansättning till sju utbildningar.

Att vikta högskoleprovet har marginella effekter på vilket betygssnitt (gymnasiebetyg) som krävs för att kunna antas till en utbildning. I urvalsgruppen för högskoleprovet (HP-gruppen) krävs bättre resultat för antagning ju mer provet viktas. Undantaget är utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen där kraven för att antas i HP-gruppen istället minskar när provet viktas mot den kvantitativa delen.

En majoritet av sökande är oberörda av viktningen och behåller sin plats i simuleringen. Bland de som ändå berörs av en viktning är mönstren i regel likartade mellan vår och höst.

Nedan kan du ladda ned hela rapporten som pdf.

Senast uppdaterad: 14 februari 2018