Universitets- och högskolerådet, UHR, har regeringens uppdrag att sköta uppdateringen av de engelska översättningarna av ett antal författningar inom utbildningsområdet.

Översättningarna är informationsmaterial och inte officiellt bindande texter.

Författningarna är:

 • Högskolelag (1992:1434)
 • Högskoleförordning (1993:100)
 • Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
 • Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (sidan 9)  
 • Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
 • Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
 • Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor  
 • Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
 • Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan
 • Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
 • Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
 • Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen
 • Bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:5)

Till författningtexterna för högskoleområdet på engelska

Senast uppdaterad: 14 juni 2019