Universitets- och högskolerådet, UHR, har regeringens uppdrag att sköta uppdateringen av de engelska översättningarna av ett antal författningar inom utbildningsområdet.

Översättningarna är informationsmaterial och inte officiellt bindande texter.

Författningarna är:

  • Högskolelagen (1992:1434)
  • Högskoleförordningen (1993:100)
  • Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
  • Förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (sidan 9)  
  • Förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
  • Förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
  • Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor  
  • Förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
  • Förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

 

Till författningtexterna för högskoleområdet på engelska

Senast uppdaterad: 27 mars 2019