Lyssna

Universitets- och högskolerådets allmänna råd

Universitets- och högskolerådets (UHR:s) allmänna råd är rekommendationer om hur universitet och högskolor kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven i bestämmelserna.

Råden bör följas om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna ändå uppfylls.

De allmänna råden finns att ladda ned i pdf-format i listan nedan.

2019

Senast uppdaterad: 25 september 2020