I Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet.


Föreskrifter och allmänna råd finns att ladda ned i pdf-format från listan nedan. Du kan även beställa vår författningssamling i tryckt format via vår publikationsbutik


2019

UHRFS 2019:3
Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter

UHRFS 2019:2
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter

UHRFS 2019:1
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet

2018

UHRFS 2018:4
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

UHRFS 2018:3
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen

UHRFS 2018:2
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet 

UHRFS 2018:1
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter 

2017

UHRFS 2017:3
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013: 4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

UHRFS 2017:2 
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

UHRFS 2017:1
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet

2016

UHRFS 2016:5
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

UHRFS 2016:4
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet

UHRFS 2016:3
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet

UHRFS 2016:2
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

UHRFS 2016:1
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

2015

UHRFS 2015:5
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket

UHRFS 2015:4
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

UHRFS 2015:3
Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet

UHRFS 2015:2
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden 

UHRFS 2015:1
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

2014

UHRFS 2014:5
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2014:4
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

UHRFS2014:3
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

UHRFS 2014:2
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2014:1
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval (pdf)

2013

UHRFS 2013:11
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (pdf)

UHRFS 2013:10
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (pdf)

UHRFS 2013:9
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis (pdf)

UHRFS 2013:8
Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)

UHRFS 2013:7
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (pdf)

UHRFS 2013:6
Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

UHRFS 2013:5
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2013:4
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2013:3
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (pdf)

UHRFS 2013:2
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2013:1
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Senast uppdaterad: 22 januari 2019