Lyssna

Yttrande över delrapporten "Språkcentrum för nationella minoritetsspråk"

UHR har lämnat synpunkter på delrapporten "Språkcentrum för nationella minoritetsspråk" från Institutet för språk och folkminnen (Dnr: Ku2019/00160/DISK ).

UHR lämnar synpunkter på de delar i utredningen som har bäring på myndighetens verksamhetsområden.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021