UHR har yttrat sig över socialförsäkringsutredningen Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).

Myndigheten framför att deltidssjukskrivning i vissa lägen kan bidra till att studenter fortsätter att studera. På det viset skulle möjligheten till deltidssjukskrivning bidra till breddat deltagande och breddad rekrytering för underrepresenterade grupper.

UHR pekar också på att antagningssystemet idag inte kan ta hänsyn till om en student är deltidssjukskriven vid antagningstillfället. Om en person anmäler sig till heltidsstudier så blir personen antagen till heltidsstudier. Det behöver därför klarläggas vlka skyldigheter universitet och högskolor har och vilka rättigheter studenten vid deltidssjukskrivning.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016