Lyssna

Yttrande över granskningsrapporten "Statens dimensionering av lärarutbildningen - utbildas rätt antal lärare?"

RiR 2014:18 Tillgång till lärarutbildning i hela landet är viktigt för breddad rekrytering. Internationellt utbyte kan också vara viktigt för att locka ungdomar till läraryrket. Det är två aspekter av UHR:s yttrande.

Frågor om dimensionering av lärarutbildningen berör Universitets- och högskolerådet (UHR) endast i mindre omfattning. Myndigheten finner dock anledning att ta upp två aspekter.

Den första aspekten avser risken att en koncentration av lärarutbildningen försvårar arbetet för att främja en breddad rekrytering, något som ingår i myndighetens uppgifter. UHR menar att denna risk bör beaktas när för- och nackdelar med en koncentration diskuteras.

Den andra aspekten avser möjligheterna att utnyttja mobilitetsprogrammen, såväl de nationella som de EU-gemensamma, för att öka läraryrkets attraktivitet. I samhället av idag kan en internationaliserad yrkesroll – förutom att bidra till utveckling och kvalitet i skolan – göra läraryrket attraktivt för ungdomar som vant sig vid internationella dimensioner i sin tillvaro. Möjligheterna att utnyttja mobilitetsprogrammen i detta syfte bör uppmärksammas och utökas.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016