Lyssna

Yttrande över promemoria om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Universitets- och högskolerådet ställer sig positivt till att en nationell referensram för livslångt lärande föreslås bli implementerad i Sverige.

Fokus för Universitets- och högskolerådets läsning av promemorian har varit förslagens konsekvenser för utbildningsanordnare, studenter, lärosäten och andra instanser som validerar utbildning, vilket har resulterat i några förslag till förtydliganden och förändringar.

Universitets- och högskolerådet har som intention att undersöka möjligheterna att föreskriva att referensramsnivån på högskoleexamina inkluderas i Diploma Supplement.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 7 juli 2016