Lyssna

Yttrande över betänkandet "Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering"

Universitets- och högskolerådets tolkning är att nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering är rätt väg att gå och ställer sig positivt till förslaget att utbildningsanordnarna åläggs att arbeta med aktiva åtgärder rörande alla diskrimineringsgrunder.

Universitets- och högskolerådet ställer sig positivt till att aktiva åtgärder har fått en tydlig definition samt att fokus flyttas till kartläggning, analys, åtgärder, uppföljning, samverkan och dokumentation.

Fokus för Universitets- och högskolerådets läsning av betänkandet har varit förslagens konsekvenser för utbildningsanordnare och studenter.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016