Lyssna

Remissvar över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Universitets- och högskolerådet (UHR) instämmer i utredarens förslag om ökad satsning på utbildning av EU-skolambassadörer. UHR påpekar samtidigt att det inte går att genomföra ett omfattande utvecklingsarbete och att uppfylla målet om en skolambassadör i alla kommuner, inom föreslagna ramar.

För att bredda deltagandet i programmen för tjänstemannautbyte och i utbildningarna i EU-kunskap för anställda i offentlig sektor, ser UHR ett behov att stärka samverkan om informationsuppdraget på ansvariga myndigheter.

UHR ser utbytestjänstgöring vid EU:s institutioner som ett sätt att stärka EU-kompetensen inom den offentliga förvaltningen, och ser en brist i att utredningen inte berör detta.

Du kan läsa hela remissvaret som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 1 september 2017