Lyssna

Yttrande angående ändring i Skolverkets föreskrifter om krav på lärares kompetens och yrkeskunskaper

UHR tillstyrker övergångsreglerna behöriga lärare och lärarstuderande som Skolverket föreslår i remissen om när specialidrott omrubriceras från yrkesämne till visst ämne.

Skolverket omklassar specialidrott från ett yrkesämne till ett "visst" ämne. Dagens behöriga lärare kommer att bli behöriga även under den nya ämneskategoriseringen. De som idag studerar till yrkeslärare i specialidrott kommer att få sin behörighet enligt förslaget. Dessa förslag som framförs av Skolverket i (SKOLFS 2012:4)  och (SKOLFS 2011:159) tillstyrks av UHR.

Senast uppdaterad: 1 september 2017